A Szövetségről

A társadalom átalakulása során felértékelődött a kollégiumok szerepe.

A településszerkezetből és a szociális helyzetből adódó esélykülönbségek csökkentése, a tehetséges és a lemaradó gyermekekről való gondoskodás, a társadalom fejlődési igényére kifejtett pozitív hatás mellett külön hangsúlyt kap a tehetségek mentése, a gyengébben teljesítők leszakadásának megakadályozása. Főként a kollégiumi intézményrendszer biztosítja a kistelepüléseken élő gyermekek részére a továbbtanulás, a tudáshoz jutás lehetőségét, így a társadalmi mobilitás egyik fontos eszközét jelenti. Társadalmi jelentőségénél fogva az oktatáspolitika nem hagyhatja figyelmen kívül ezen intézmények szakmai fejlesztését sem.

Ahhoz, hogy az oktatáspolitika számára is fontossá vált a kollégiumok helyzetének ügye, hogy lényeges helyet, szerepet kapott a közoktatási intézményrendszerben, hosszú út vezetett. Ebben a munkában meghatározó szerepet játszott és játszik ma is a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség.

Szövetségünk 1990-ben alakult, és ma már országos szinten tömörítjük a kollégiumok 90 % - át. Minden megyében és a fővárosban területi szervezeteink működnek. Az országos és megyei tisztségviselők kivétel nélkül gyakorló kollégiumi pedagógusok.

Szövetségünk megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy olyan szakmai fejlődést generáljon, amely lehetővé teszi, hogy a kollégiumok képesek legyenek betölteni fontos társadalmi szerepüket. Felvállaltuk e hosszú ideje perifériára szorult intézményrendszer szakmai érdekvédelmét, ezen keresztül a kistelepülések - kollégium nélkül továbbtanulni képtelen - gyermekeinek képviseletét

Számos törvényhez, rendelethez készíttünk véleményt, módosító javaslatot, melyek jelentős részben beépítésre is kerültek.

A Kollégiumi Szövetség működésének eredményeként a kollégiumok helyzetének rendezése érdekében a különböző kormányzatok fontos, lényeges lépéseket tettek.

A Kollégiumi Szövetség több szakmai segédanyagot, kiadványt, könyvet jelentetett meg, és működése óta folyamatosan kiadja a Kollégium című szakmai, módszertani folyóiratot.

Minden tevékenységét annak érdekében végzi, hogy segítse a kollégiumi intézményhálózat  tárgyi és személyi feltételrendszerének megújítását, a szakmai munka fejlesztését.