A Szövetségről

A társadalom átalakulása során felértékelődött a kollégiumok szerepe.

A településszerkezetből és a szociális helyzetből adódó esélykülönbségek csökkentése, a tehetséges és a lemaradó gyermekekről való gondoskodás, a társadalom fejlődési igényére kifejtett pozitív hatás mellett külön hangsúlyt kap a tehetségek mentése, a gyengébben teljesítők leszakadásának megakadályozása. Főként a kollégiumi intézményrendszer biztosítja a kistelepüléseken élő gyermekek részére a továbbtanulás, a tudáshoz jutás lehetőségét, így a társadalmi mobilitás egyik fontos eszközét jelenti. Társadalmi jelentőségénél fogva az oktatáspolitika nem hagyhatja figyelmen kívül ezen intézmények szakmai fejlesztését sem.

Ahhoz, hogy az oktatáspolitika számára is fontossá vált a kollégiumok helyzetének ügye, hogy lényeges helyet, szerepet kapott a közoktatási intézményrendszerben, hosszú út vezetett. Ebben a munkában meghatározó szerepet játszott és játszik ma is a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség.

Szövetségünk 1990-ben alakult, és ma már országos szinten tömörítjük a kollégiumok 90 % - át. Minden megyében és a fővárosban területi szervezeteink működnek. Az országos és megyei tisztségviselők kivétel nélkül gyakorló kollégiumi pedagógusok.

Szövetségünk megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy olyan szakmai fejlődést generáljon, amely lehetővé teszi, hogy a kollégiumok képesek legyenek betölteni fontos társadalmi szerepüket. Felvállaltuk e hosszú ideje perifériára szorult intézményrendszer szakmai érdekvédelmét, ezen keresztül a kistelepülések - kollégium nélkül továbbtanulni képtelen - gyermekeinek képviseletét

Számos törvényhez, rendelethez készíttünk vé leményt, módosító javaslatot, melyek jelentős részben beépítésre is kerültek. Rendszeresen képviseljük a kollégiumok ügyét a parlament illetékes bizottságaiban, valamint a minisztériumokkal, szakmai szervezetekkel, fenntartókkal való egyeztetések során. Kölcsönösen hasznos együttműködést alakítottunk ki a különböző szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, a fenntartókat képviselő szövetségekkel.

A Kollégiumi Szövetség működésének eredményeként a kollégiumok helyzetének rendezése érdekében a különböző kormányzatok fontos, lényeges lépéseket tettek.

Így pl. a térségi, regionális feladatokat ellátó intézmények fenntartásának megkönnyítése érdekében megyei közalapítványokat hívtak életre, törvényi rendelkezéseket hoztak az intézmények bezárásának, átszervezésének korlátozására, pályázatokat írtak ki az épületek rekonstrukciójára, felújítására, a kollégiumok is bekapcsolódhattak a Sulinet programba, létrejött a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, elfogadásra került a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, stb.

A Kollégiumi Szövetség több szakmai segédanyagot, kiadványt, könyvet jelentetett meg, és működése óta folyamatosan kiadja a Kollégium című szakmai, módszertani folyóiratot.

Minden tevékenységét annak érdekében végzi, hogy segítse a kollégiumi intézményhálózat  tárgyi és személyi feltételrendszerének megújítását, a szakmai munka fejlesztését.

Ügyvivő testület

Megyei elnökök

Baranya megye dr. Barna Viktor Hajnóczy József Kollégium
Bács-Kiskun megye Kósa Istvánné Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium
Békés megye Frcska Zoltán Székely Mihály Szakképző Iskola Kollégiuma
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Pázmándi Tamás Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola Kollégiuma
Budapest

Ringhofer Ervin

Veres Katalin

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium

Csongrád megye Kozmerné Hattinger Katalin Szeged Városi Kollégium
Fejér megye Nagy Kálmán József Attila Középiskolai Kollégium
Győr-Moson-Sopron megye Huszárné Komjáthi Zsuzsanna Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium
Hajdú-Bihar megye Dr. Daróczy Ágnes Szép Ernő Középiskolai Kollégium
Heves megye Kiss Ferenc Wigner J. Műszaki Informatikai Középiskola Kollégiuma
Jász-Nagykun-Szolnok megye Brahmi Ilona Városi Kollégium
Komárom-Esztergom megye Nagy Dániel Jávorka Sándor Mg. és Élelm. Szakképző Iskola Kollégiuma
Nógrád megye Magyar Zoltán Madách Imre Kollégium
Pest megye Schmidtné Virág Piroska Fridrich Schiller Gimnázium Kollégiuma
Somogy megye Deák Erika Aranypart Középiskolai Kollégiuma
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Balogh Zoltán Széchenyi I. Közgazd. Inf. Szakközépiskola Kollégiuma
Tolna megye Gaálné Szűcs Edit Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola Kollégiuma
Vas megye Szallár Csabáné Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Kollégiuma
Veszprém megye Stiglic Edit Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Kollégiuma
Zala megye Sümegi Géza Városi Középiskolai Kollégium
Általános Iskolai Tagozat Nagy Ernő Bernáth Lajos Kollégium

 

 

 


 

 


Ügyvivő Testület

 

Megyei elnökök