Kapcsolataink:

Városi Kollégium Szolnok

József Attila Középiskolai Kollégium

Váci Mihály Kollégium Budapest

Pécsi Hajnóczy József Kollégium

Publikációk

Barna Viktor (2010): A kollégiumok szerepe a változó hazai nevelés-, oktatásügyben

Barna Viktor (2014): Szándékok és lehetőségek – avagy a kollégiumi szakma szerepvállalása a pedagógusképzés megújítására létrehozott projektben

Barna Viktor (2015): Kollégiumi megújulás – változó nevelőtanári szerep

Barna Viktor - Dancsházy-Nagy Ágnes (2017): A kollégiumpedagógus kompetenciái - A kollégiumi nevelőtanárok kompetencia-térképe

Barna Viktor (2018): Az "Európai Parlament Nagykövet Iskolája" program jelenségalapú megvalósításának lehetőségei a középiskolai kollégiumokban

Barna Viktor (2020): Paradigmaváltási kényszer? Állandóság és változás a kollégiumpedagógiai gyakorlatban.

Kollégiumi foglalkozások I.

Kollégiumi foglalkozások II.

Kollégiumi kultúraközvetítés